Kontrast
Czcionka
Mapa strony

ABC Czytelnika

Drodzy czytelnicy składając podpis na karcie zapisu, tzw. deklaracji, zobowiązaliście się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki. Jego treść znajduje się zarówno w bibliotece, jak i na stronie internetowej. 

   Każdy czytelnik powinien zapoznać się z owym dokumentem. Nie zapominajcie o tym!

powrót