Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie

O bibliotece

 

Zdjęcie półek z książkami, na środku stolik na którym stoją kwiaty i znajduje się kilka książek

     

 

Gromadzka Biblioteka Publiczna- początkowa nazwa- została utworzona 1 stycznia 1956 roku. Początkowo mieściła się w lokalu Gromadzkiej Rady Narodowej, po czym została przeniesiona do lokalu 1- izbowego.Z chwilą powstania Urzędów Gmin została przemianowana na Gminną Bibliotekę Publiczną i umiejscowiona w lokalu 2- izbowym. Siedziby biblioteki zmieniano wielokrotnie, najczęściej były to domy prywatne. W roku 2011 została przeniesiona do odnowionego budynku Strażnicy OSP, w którym powstało również Centrum Kulturalno- Edukacyjne Wsi.
Od dnia 30.12.2005 roku biblioteka posiada status instytucji kultury, której organizatorem jest Gmina Kulesze Kościelne.
Bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem sprawuje Wójt Gminy, natomiast nadzór merytoryczny i fachową pomoc zapewnia Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 
Ponadto zapraszamy do korzystania z kawiarenki internetowej.
 
Biblioteka gromadzi bogaty księgozbiór literatury pięknej oraz popularnonaukowej , w skład którego wchodzą m.in.:

 • Literatura piękna dla dorosłych
 • Literatura piękna dla dzieci i młodzieży- bajki, legendy, powieści
 • Lektury szkolne
 • Encyklopedie, słowniki, informatory
 • Wydawnictwa popularnonaukowe, poradniki, bibliografie
 • Literaturę o regionie
   


Korzystanie z naszych zbiorów pomoże ci:

 • W rozwijaniu zainteresowań
 • W zdobywaniu wiedzy
 • W rozwijaniu wyobraźni i poprawianiu pamięci
 • W wzbogaceniu słownictwa
 • Zapewni miłą rozrywkę, zabawę, okazję do odstresowania

  ,,Przyzwyczaić się do czytania książek - to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego.''


                                                                                                                                           William Somerset Maugham


 
,,Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”


                                                                                           Kartezjusz
 


"Zawsze gdy znalazłam się w promieniu stu metrów od księgarni czułam,jak w moich żyłach krąży zwiększona dawka adrenaliny
Uwielbiałam książki. (…)
Uwielbiałam je dotykać. Kochałam ich zapach.
Księgarnia była dla mnie jaskinią Alladyna. Za tą lśniącą okładką  można znaleźć inne światy, historie życia wielu ludzi. Wystarczy tylko zajrzeć”
                                                                                                  

   M. Keyes „Arbuz”
 

 
Zbiory biblioteczne są wzbogacane co roku poprzez następujące źródła wpływów:

 • Zakup ze środków dotacji samorządowej
 • Zakup ze środków otrzymanych w ramach Programu Biblioteki Narodowej ,,Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
 • Dary rzeczowe od czytelników
   

Na dzień 31.12.2021 r. stan księgozbioru wynosi 14338 woluminów, w czym:

 • Literatura piękna dla dzieci- 4221
 • Literatura piękna dla dorosłych- 6353
 • Literatura niebeletrystyczna- 3764
   
  Zadania biblioteki:
 • Odpowiedni dobór, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów
 • Udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz
 • Prowadzenie działalności informacyjnej
 • Opracowanie bibliograficzne i dokumentacyjne
 • Wyszukiwanie i udzielanie informacji na podstawie baz danych bibliotecznego systemu informacyjno- wyszukiwawczego
 • Planowanie i rozliczanie wydatków w zakresie realizowanych zadań
 • Opracowywanie i prowadzenie form pracy kulturalno- edukacyjnej z czytelnikiem
 • Popularyzację książki i czytelnictwa oraz lokalnych środowisk kulturalnych (organizacja wystaw, spotkań autorskich, konkursów literackich i plastycznych)
 • Współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi w przysposobieniu bibliotecznym, jak i w upowszechnianiu kultury i wiedzy (pogadanki, konkursy)
 • Gromadzenie i dokumentację wiedzy o  regionie (dokumentacja faktów życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego, organizacja imprez promujących wiedzę o mieście i regionie