Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie

Zapraszamy do udziału w Koncercie życzeń z okazji Dnia Kobiet

Drodzy Panowie zbliża się 8 marca– dzień podczas którego wszyscy panowie obdarowują bliskie sobie kobiety większymi bądź mniejszymi upominkami, kwiatami,  składają życzenia. Specjalnie z tej okazji przygotowujemy Koncert życzeń z okazji Dnia Kobiet online, który premierę będzie miał 8 marca.

 

Jedyne, co trzeba zrobić to:

Przesłać życzenia napisane od serca na adres biblioteka@kuleszek.pl

        lub

Dostarczyć nagranie w formie filmiku.  Film można przesłać za pomocą jednego z serwisów do udostępniania plików, (np. https://www.transfernow.net/pl/) na adres biblioteka@kuleszek.pl lub dostarcz osobiście do siedziby GBP

        i

wypełnić formularz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych każdej osoby biorącej udział w koncercie.

 

Na życzenia i nagrania czekamy do 2 marca 2021 r.

 


Treść życzeń lub link do pobrania filmu:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wydarzeń kulturalnych organizowanych przez bibliotekę (w tym wizerunku)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia wydarzeń kulturalnych oraz edukacyjno – oświatowych, organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kuleszach Kościelnych oraz udostępnienia informacji i relacji z tych wydarzeń. Zgoda obejmuje także bezpłatne rozpowszechnianie i wykorzystywanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, wieku, wizerunku i innych niezbędnych danych osobowych ucznia w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej przez ww. bibliotekę w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanymi wydarzeniami. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie.

Zgadzam się na bezpłatne udostępnianie mojego wizerunku w internecie, w tym na stronie internetowej i facebook Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz świetlicy wiejskiej w Kuleszach Kościelnych, a także na kanale youtube tych instytucji, zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, tablicach ogłoszeń, w związku z organizowanymi działaniami kulturalnymi i edukacyjno – oświatowymi.